ANA SAYFA   |  
 
  MOBBİG Hakkında
  Mimarlık Okulları
  MOBBİG Toplantıları
  Komisyonlar
  Çalışma Grupları
  Belgelik
  Bağlantılar
MOBBİG 38

Mimarlık eğitiminin gelişimine katkı ve mimarlık okulları arası iletişimin sağlanması amacıyla oluşturulan Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu 38. toplantısını ODTÜ Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde, 101+ temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Mimarlar Odası’nın kuruluş ve yürütme aşamalarında desteklediği ve katılım sağladığı toplantıya Genel Sekreter Özden Fikret Oğuz ve Eski Genel Başkan Bülend Tuna katılmışlardır. Türkiye’de eğitim veren Mimarlık Bölüm başkanları, Öğretim Üyeleri, MOBBİG Düzenleme Kurulu ve Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri iki gün boyunca toplantıyı takip etmiş, görüş ve önerilerini sunmuşlardır.  

 

38.MOBBİG toplantı teması önümüzdeki yıllarda sayısı yüzü geçecek mimarlık okullarının potansiyel/tehdit’lerini eş-zamanlı olarak, mimarlık eğitimi, mesleki uygulama ve yaygın mimarlık kültürü bağlamında tartışabilmek amacıyla ODTÜ Mimarlık Bölümü tarafından “101+” olarak belirlenmiştir.

Programın birinci gününde İlhan Tekeli “Türkiye Yükseköğretim Siyasası ve Stratejisi Bağlamında Mimarlık Eğitimi” başlıklı konuşmasıyla eğitim siyasasını değerlendirmiş; ardından “Örgütsel Atalet”, “Epistemik Yanılsamalar” ve “Homojen Genler” başlıklı oturumlarda konuşmacı, tartışmacı ve katılımcılar tarafından sayısal olarak artan Mimarlık Bölümleriyle oluşan MOBBİG’in kurumsal yapısından kaynaklı gücü ve zafiyetleri, Mimarlık okullarında türdeşleşme ve özgürlük sorunları değerlendirilmiştir.

İkinci günde ise;  “Azlık / Çokluk - Beşeri Sermaye” ve “Kamusal Fayda - Sosyal Sermaye” oturumlarında nicel büyümenin yanı sıra nitelikli eğitim koşulları yetersizliği, üniversiteler ve meslek mensubu mimar verileri ile yapılı çevre istatistikleri tartışılmıştır.

Programın “Forum” bölümünde iki gün boyunca değerlendirilen Mimarlık eğitimi, Mimarlık Okulları ve meslek mensuplarının uygulamada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri bir kez daha gözden geçirilmiş, gelecek MOBBİG toplantıları için öneriler değerlendirilmiştir.

Toplantının ikinci gününde Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) Başkan Yardımcısı Füsun Alioğlu, akreditasyon alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne sertifikalarını verdi.

 

39.Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı, 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.