ANA SAYFA   |  
 
  MOBBİG Hakkında
  Mimarlık Okulları
  MOBBİG Toplantıları
  Komisyonlar
  Çalışma Grupları
  Belgelik
  Bağlantılar
MOBBİG 05 / K.T.Ü. – Trabzon / 07-08 Kasım 1997

Tarih ve Yer: 07-08 Kasım 1997, Cuma-Cumartesi 09:00 –  K.T.Ü.  Mimarlık Fakültesi, Trabzon

Toplantı Düzenleme Kurulu: Şinasi Aydemir (Mimarlık Bölümü Başkanı); Zafer Ertürk; Hamiyet Özen; Semiha Yılmazer

 

Katılan Kurumlar ve Temsilcileri:

Anadolu Üniversitesi – Türkan Göksal; Osman Tutal

Balıkesir Üniversitesi  – Berrin Akgün

Çukurova Üniversitesi  – Erkin Erten

Dicle Üniversitesi  – Türker İlter

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)  – İbrahim Numan; Nurten Aksugür 

Erciyes Üniversitesi  – Füsun Kocatürk; Yusuf Civelek

İstanbul Teknik Üniversitesi  – Mine İnceoğlu; Türkan Ulusu Uraz

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  – Yeşim Özgen

Karadeniz Teknik Üniversitesi  – Şinasi Aydemir; Zafer Ertürk; Mesut Özdeniz

Lefke Avrupa Üniversitesi  – İlker Karamalli

Mimar Sinan Üniversitesi  – Özer Erenman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  – Abdi Güzer  

Uludağ Üniversitesi  – Neslihan Dostoğlu; Yıldız Çağlı

Uluslararası Amerikan Üniversitesi  – Şükrü Güney

 

Toplantının Özellikleri ve Önemi:

(16 okuldan 21 kişi katıldı. – 6’sı KKTC’den 26 okul var.)

Gündem:

- Beş yıllık eğitim için YÖK yanıtı

- Bölüm kontenjan sorunları

- Ortak dersler konusu

- Eşdeğerlik sorunları

- Eğitim değerlendirme süreci

- Bölümlerarası bilgi değişim ve iletişimi

- Özel mimarlık okulları ve yeni açılan okullar 

 

Görüş ve kararlar:

- Beş yıllık eğitimi başka  yollardan yapma önerisi (hazırlık sınıfı oluşturulması; 4+1 - tezsiz yüksek lisansın kullanılması) Israrlı olunmaması.

- Özel üniversiteler ticari kaygıyla fazla öğrenci almaktalar.

- Akreditasyonla ilgili olarak ortak dersler tek düzeliğe neden olacaktır.

- Eşdeğerlik yatay geçişle birlikte ele alındı.

- İTÜ ve Yıldız’ın akreditasyon deneyimindeki ölçütlerin uzun ve ayrıntılılığı konuşuldu.

  • Öğrenci beklentileri ve motivasyonu
  • Öğrenciye sağlanan sosyal-kültürel olanaklar
  • Öğrenci seçme
  • Mezunların izlenmesi ve performansı

- Özdeğerlendirmenin önemi vurgulandı.

- Konferans, sergi, v.b., bölümlerin bir ölçüde dış denetimi olarak değerlendirildi.

- Bölümlerarası bilgi iletişiminde yaz okulları ve elektronik bilgi ağlarının kullanılması üzerinde duruldu.

- Özel okullar ve ve yeni açılan devlet okullarının derleme kadroları olduğu, kar amacı güttükleri, akreditasyonun bunların izlenmesindeki önemi vurgulandı.

- Yeni açılan devlet okullarının kadro sorunları ile ilgili olarak gelişmiş olanların yardımının nasıl ve neler olabileceği görüşüldü.

- MOBBİG 6’nın “eşkredilendirme” üzerine tek madde ile toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

- Özel okul bölüm başkanları ile Oda temsilcilerinin toplantılara çağrılması kararlaştırıldı.