ANA SAYFA   |  
 
  MOBBİG Hakkında
  Mimarlık Okulları
  MOBBİG Toplantıları
  Komisyonlar
  Çalışma Grupları
  Belgelik
  Bağlantılar
MOBBİG 06 / Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazi Magosa / 20-21 Nisan 1998

Tarih ve Yer: 20-21 Nisan 1998, Pazartesi-Salı  09:30 –  D.A.Ü. Mimarlık Fakültesi

Düzenleyen: İbrahim Numan

 

Katılan Kurumlar ve Temsilcileri:

Anadolu Üniversitesi – Ruşen Yamaçlı

Beykent Üniversitesi – Ayşen Akpınar; S. Soygeniş

Dicle Üniversitesi  – Zülküf Güneli; Türker İlter

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)  – İbrahim Numan; Nurten Aksugür; Uğur Dağlı 

Dokuz Eylül Üniversitesi  – Çetin Türkçü

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Ahmet Vefik Alp

Girne Amerikan Üniversitesi – Savaş Al

İstanbul Teknik Üniversitesi  – Ayla Atasoy; Gülsun Tanyeli; Elçin Taş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Özen Eyüce

Karadeniz Teknik Üniversitesi – Zafer Ertürk

Lefke Avrupa Üniversitesi  – İlker Karamanlı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  – Selahattin Önür; Ali Cengizkan

Trakya Üniversitesi – Veyis Özek

Uludağ Üniversitesi – Neslihan Dostoğlu

Uluslararası Amerikan Üniversitesi  – Şükrü Güney

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Kozan Uzunoğlu

 

Toplantının Özellikleri ve Önemi:

 Gündem:

- Eşdeğerlilik ve kontenjan sorunları

Kararlar:

- Mimarlık okulları örgütlenmesinin hukuki ve örgütsel kimliğinin araştırılması (*)

- Bölümlerin özdeğerlendirmelerinin yapılması

- Akademik değerlendirme ve denetlemeye ilişkin rapor hazırlanması

- MOBBİG hakkında YÖK’e yazı yazılması

  • Aktif bir kurul
  • Kararlar için müeyyide yok, ama üyeler uyguluyor.
  • Alt grup çalışmaları yapılıyor (idari örgütlenme; özdeğerlendirme; akademik değerlendirme)

- Beş yıl konusunda fikir birliği oluşmuş durumda

(*) ODTÜ tarafından MOBBİG örgütlenmesine ilişkin uluslararası ortamdan bilgi toplandı (ABD’de ACSA ve İngiltere’de SCHOSA). Türkiye’de ortak sorun ve beklentilerle oluşan gönüllü birliktelik ve enformel yapının korunması sağlıklı görünmektedir. İşlerliği bu çerçevede sağlayıp geliştirecek yaratıcı yöntemler uygun olacaktır. Bölümlerin öz ve akran değerlendirmeleri, eğitim alanının geliştirilmesi, eğitim araştırma/geliştirme çalışmaları, mimarlık eğitimi belgeliği bu çerçevede düşünülecek hedeflerdir.